March 6 · 

Pomoć četvoročlanoj familiji u Ključu.

Uručili smo prehrambene i higijenske pakete. Jako smo ponosni na ovu familiju koja se bori za bolji život. Bave se poljoprivredom i imaju nekoliko ovaca koje su dobili u donaciju.